Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)

Geran Flagship UMP

  1. Syarat asas geran penyelidikan Flagship adalah berdasarkan Garis Panduan Geran Penyelidikan UMP.

  2. Jumlah maksima permohonan peruntukan adalah sebanyak RM250,000.00 dengan sekurang-kurangnya 3 sub-projek.

  3. Permohonan geran ini mestilah bersifat Interdisciplinary (dengan 3 bidang dan sekurang-kurangnya 2 pusat tanggungjawab) meliputi Focus Area semasa UMP.

  4. Ketua projek dibenarkan mengetuai hanya 1 projek penyelidikan Flagship disamping 2 projek penyelidikan dalaman UMP yang lain. Hanya 3 geran Flagship akan ditawarkan mengikut tahun semasa.

  5. Jumlah h-index kumulatif Google Scholar untuk ketua-ketua projek dan penyelidik-penyelidik mestilah sekurang-kurangnya 30.

  6. Seorang ketua koordinator projek mestilah dilantik diantara ketua-ketua projek untuk menyelaras perjalanan setiap sub-projek.

  7. Setiap projek penyelidikan yang diluluskan ini diwajib menghasilkan sekurang-kurangnya 5 artikel yang diterbitkan dalam jurnal berwasit “ ISI” atau “SCOPUS-indexed journal’ dan 1 impak yang signifikan kepada masyarakat mahupun industri serta menghasilkan 1 pelajar PhD atau 2 pelajar Sarjana.

    Download Form