Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

UMP LAB2MARKET FUND

Dalam usaha untuk menggalakkan pengkomersialan teknologi yang dibangunkan penyelidik-penyelidik UMP, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Kali Ke-100, Bil 6/2016 pada 24 Ogos 2016 telah meluluskan cadangan penubuhan dana UMP Lab2Market dengan peruntukan berjumlah RM410,000.00. Objektif penyediaan dana ini seperti berikut:-

  1. Menggalakkan penyelidik UMP menjalainkan kerjasama bermanfaat dan melibatkan industri secara terus dalam konteks pemindahan teknologi, validasi pasaran dan teknologi; dan
  2. Membina dan memperkukuh hubungan dan kepercayaan dua hala di antara UMP dan industri dalam mengkomersialkan teknologi UMP.

Butiran projek-projek yang dianugerahkan dana berkenaan adalah seperti berikut:-

Comm 05