Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

UMP-COMMUNITY TECHNOLOGY SOLUTION PLATFORM FUND

Selaras dengan aspirasi UMP iaitu “Memasyarakatkan Teknologi”, Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Kali Ke-100, Bil 6/2016 pada 24 Ogos 2016 telah meluluskan cadangan penubuhan dana UMP-Community Technology Solution Platform dengan peruntukan berjumlah RM453,749.03. Terdapat tiga objektif utama dana ini seperti berikut:-

  1. Menggalakkan penyelidik UMP menjalainkan kerjasama bermanfaat dan melibatkan komuniti secara terus dalam konteks pemindahan teknologi, validasi pasaran dan teknologi;
  2. Membina dan memperkukuh hubungan dan kepercayaan dua hala di antara UMP dan komuniti dalam mengkomersialkan teknologi UMP; dan
  3. Menjadi platform untuk komunikasi di antara komuniti dan UMP dalam memperkukuh penyelidikan dan pengkomersialan yang bersifat demand-driven yang secara terus akan memberi nilai tambah kepada harta intelek (Intellectual Property – IP) yang dijana UMP.

Berikut merupakan butiran projek yang telah dianugerahkan dana berkenaan:-

Comm 04