Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

UMP COMMERCIALIZATION SEEDFUND

Bermula tahun 2013 sehingga 2016, TTO telah diberikan mandat untuk menguruskan dana baharu iaitu UMP Commercialization SeedFund yang telah diluluskan di dalam Mesyuarat JawatanKuasa Pengurusan Universiti (JKPU) Kali Ke-79, Bil 7/2013 pada 28 Ogos 2013. Tujuan utama dana ini ialah untuk membantu projek-projek yang bertaraf pra-pengkomersialan untuk memasuki fasa terakhir iaitu pengkomersialan. Jadual di bawah menunjukkan projek yang telah dianugerahkan dana daripada peruntukan tersebut dari tahun 2013 hingga 2016:

Comm 03