Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

Projek Pra-Pengkomersialan & Pengkomersialan 2016

Setiap tahun, Pejabat Pemindahan Teknologi (TTO) akan diberikan peruntukan untuk membantu dan menjayakan Projek-projek Pra-Pengkomersialan UMP melalui Geran Pra-Pengkomersialan. Pada tahun 2016, TTO telah menerima peruntukan daripada universiti sebanyak RM 250,000.00 untuk diberikan kepada projek-projek R&D UMP yang berpotensi untuk dikomersialkan.

Berikut adalah senarai projek yang berjaya mendapatkan geran tersebut:

Comm 01Geran Pra-Pengkomersilan

Sehingga tahun 2016 sebanyak 7 produk penyelidikan UMP telah berjaya dikomersialkan. Projek-projek tersebut adalah:

Comm 02Produk yang telah berjaya dikomersilkan