Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

PENYELIDIKAN & INOVASI

Tahun 2016 merupakan tahun yang mencatatkan banyak kejayaan dan pertumbuhan ekosistem penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan UMP. Beberapa kerjasama strategik bersama pihak industri di dalam bidang penyelidikan dan pengkomersialan berjaya dijalin dan dimuktamadkan. Disamping itu, kejayaan UMP dalam mendapatkan pelbagai geran antarabangsa merupakan penanda aras bahawa kualiti dan mutu penyelidikan UMP semakin diperakui. Usaha bersama pihak pentadbir dan penyelidik adalah ramuan di sebalik kejayaan dan pertumbuhan berterusan UMP dalam bidang penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan.  

Tahun 2016 merupakan tahun yang mencatatkan banyak kejayaan dan pertumbuhan ekosistem penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan UMP. Beberapa kerjasama strategik bersama pihak industri di dalam bidang penyelidikan dan pengkomersialan berjaya dijalin dan dimuktamadkan. Disamping itu, kejayaan UMP dalam mendapatkan pelbagai geran antarabangsa merupakan penanda aras bahawa kualiti dan mutu penyelidikan UMP semakin diperakui. Usaha bersama pihak pentadbir dan penyelidik adalah ramuan di sebalik kejayaan dan pertumbuhan berterusan UMP dalam bidang penyelidikan, inovasi dan pengkomersialan.