Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

JALINAN STRATEGIK BERSAMA INDUSTRI

Tahun 2016 menyaksikan perkembangan yang memberangsangkan dalam usaha UMP untuk membangunkan produk untuk pengkomersialan dan pengkomersialan produk. Hasil usaha gigih usaha semua pihak, beberapa projek telah dikenalpasti mempunyai potensi untuk memasuki fasa pengkomersialan dan telah dibantu untuk mendapatkan rakan kerjasama dalam membangunkan dan memasarkan projek-projek tersebut. Jadual di bawah menunjukkan senarai projek dan rakan kerjasama yang telah dikenalpasti.

Comm 06