Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

HARTA INTELEK YANG TELAH DIDAFTARKAN SEPANJANG TAHUN 2016

Tahun 2016 menyaksikan beberapa harta intelek yang didaftarkan dengan pihak Perbadanan Harta Intelek (MYIPO). Selain itu,terdapat juga beberapa hak cipta yang telah dilindungi oleh Jabatan Penyelidikan dan Inovasi UMP. Kategori harta intelek yang baharu juga turut berjaya didaftarkan Utilty Inovation dan beberapa lagi Paten yang mendapat geran dari MYIPO.

Pencapaian Hata Intelek Sepanjang Tahun 2016
IP01