Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

CITReX

Logo Citrex
CITREX merupakan sebuah pertandingan penyelidikan peringkat universiti yang menghimpunkan produk-produk penyelidikan UMP bagi tujuan saringan untuk diketengahkan ke pertandingan atau pameran di peringkat nasional dan antarabangsa. Ianya juga sebuah pentas bagi melihat progres dan pemantauan perkembangan projek-projek penyelidikan yang dijalankan di UMP sepanjang tahun. Selain itu objektifnya juga dapat menggalakkan kreativiti dan inovasi staf dan pelajar dalam bidang penyelidikan universiti untuk memberi impak dalam merealisasikan visi dan misi UMP.