Research Official Portal

RESEARCH & INNOVATION DEPARTMENT
Office of Deputy Vice-Chancellor (Research & Innovation)


Facebook Logo PNG Clipart  YouTube logo2

SKIM GERAN PENYELIDIKAN JANGKA PANJANG (LRGS)

FALSAFAH

Skim Geran Penyelidikan Jangka Panjang (LRGS) berupaya mempromosi kecemerlangan dalam penyelidikan yang mengembangkan sempadan ilmu, terutama dalam bidang-bidang cutting edge khususnya nic yang telah dikenalpasti. LRGS dapat membina kerjasama keserakanan merentasi pelbagai institusi dan bersifat multi disiplin, bagi meletakkan Malaysia dalam peta dunia dari segi penyelidikan fundamental dalam nic-nic tertentu.

PENYELIDIKAN JANGKA PANJANG

LRGS adalah penyelidikan fundamental yang melibatkan skop lebih ekstensif; dan tempoh masa yang panjang serta memerlukan komitmen yang tinggi. LRGS boleh menghasilkan teori dan idea baru yang terkehadapan dalam nic-nic yang strategik untuk perluasan sempadan ilmu.

OBJEKTIF

Penyelidikan ini bertujuan untuk memantapkan kecemerlangan dalam penjanaan teori, idea baru dan penciptaan yang inovatif yang terkehadapan dalam nic-nic yang strategik demi perkembangan sempadan ilmu.

BIDANG PENYELIDIKAN

Pembiayaan geran LRGS meliputi bidang-bidang nic yang berimpak tinggi yang telah dikenalpasti. Bidang-bidang penyelidikan LRGS adalah:

 1. Pemanasan Global (Global Warming)
 2. Penyakit Berjangkit (Infectious Disease)
 3. Penyakit Tropika (Tropical Disease)
 4. Keselamatan Tenaga dan Air (Energy & Water Security)
 5. Keselamatan Makanan (Food Security)
 6. Pembuatan Termaju dan Tambah Nilai (Advanced & Value Added Manufacturing)
 7. Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT)
 8. Kesejahteraan Masyarakat (Societal Wellbeing)

Bidang-bidang penyelidikan juga boleh terdiri selain daripada nic yang dinyatakan di atas. Walau bagaimanapun, penekanan penekanan adalah diberikan kepada (7) tujuh nic seperti yang dinyatakan diatas.

SYARAT-SYARAT PERMOHONAN

Geran ini terbuka kepada kakitangan akademik IPTA dan IPTS dengan syarat-syarat berikut:

 • Projek mestilah melibatkan pelbagai institusi dengan minimum 3 institusi.
 • Projek mestilah bersifat multi disiplin, melibatkan korpus ilmu sains & teknologi dan sains sosial & kemanusiaan.
 • Kakitangan akademik tetap (Profesor dan Profesor Madya)
 • Bagi kakitangan bertaraf kontrak, dimestikan mempunyai penyelidik bersama warganegara bertaraf tetap.
 • Jumlah peruntukan yang dipohon hendaklah tidak melebihi siling yang telah ditetapkan (RM3 juta setahun).

KRITERIA PENILAIAN

 • Penyelidikan yang dipohon mestilah merupakan penyelidikan fundamental yang dapat menghasilkan suatu teori, idea baru dan penciptaan yang inovatif yang terkehadapan dalam nic yang strategik demi perkembangan sempadan ilmu; dan
 • Penyelidikan yang dapat memantapkan kecemerlangan dan mengembangkan sempadan ilmu, terutama dalam bidang cutting edge, khususnya nic yang telah dikenalpasti; dan
 • Penyelidikan yang merangkumi isu-isu kemanusiaan dan kemasyarakatan bagi tujuan peningkatan nilai kehidupan dalam Negara dan sejagat; atau
 • Penyelidikan yang berpotensi untuk menyumbang kepada agenda strategik negara.

TEMPOH PENYELIDIKAN

3 hingga 5 tahun